La firma
Filosofia
Equip
Àrees d'especialitat
Contactar
Enllaços
Publicacions
Avís legal
 
 
 
 
 
Noticias

Cuidado con los seguros de RC. Parte I.

Ver más

Cuidado con los seguros de RC. Parte II.

Ver más

Jurisprudencia y obligación de medios y resultados

Ver más

Autonomía del menor de edad

En el ámbito de la autonomía del paciente, tal y como lo han venido sentando...

Ver más

La información al paciente: elemento esencial.

Desde que, ya en el año 2009, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo iniciara un cambio en el rumbo de la doctrina jurisprudencial existente hasta el momento...

Ver más

A Domínguez Ventura Abogados Asociados prestem un servei integral i especialitzat als nostres clients, des de l'assessorament preventiu fins la defensa dels seus interessos davant els Tribunals de qualsevol jurisdicció.

Les nostres àrees d'especialitat són:

Dret Sanitari

Derecho Sanitario

Tot l'equip de Domínguez Ventura Abogados Asociados està altament especialitzat en matèria de legislació sanitària i bioètica, així com també en protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de la sanitat. Assessorem de forma constant i continuada els nostres clients, majoritàriament centres hospitalaris (públics i privats) i professionals de la salut, respecte aquelles matèries que més els preocupen en la seva organització i en l'exercici quotidià de la seva professió.

També oferim un servei de gerència de riscos.

La notable experiència adquirida davant els Tribunals ens permet defensar els nostres clients en qualsevol reclamació civil, penal o administrativa que pugui sorgir com a conseqüència d'una actuació professional en l'àmbit sanitari.

inici ↑

Dret Civil

Comptem amb una àmplia experiència en l'assessorament i defensa dels nostres clients en matèries relacionades amb el Dret de Danys, Responsabilitat Civil de qualsevol tipus i Assegurances. En aquest sector, assessorem i defensem tant a companyies asseguradores i els seus assegurats, com també a particulars, als quals podem orientar sobre aspectes relacionats amb les seves assegurances, des de la contractació fins a la defensa de qualsevol eventualitat que es pugui derivar del contracte d'assegurances subscrit.

També abastem l'assessoria i la defensa jurídica en altres branques del Dret Civil, com ara en assumptes de família, incapacitats, i obligacions i contractes.

inici ↑

Dret Penal

Derecho Penal

Ostentem la defensa en qualsevol tipus de procediment penal, centrant-nos principalment en la d'aquelles persones que han estat acusades de delictes imprudents o comesos com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec, professió o d'una activitat concreta.

També en aquells que afecten la responsabilitat penal del menor. Igualment, assessorem a societats davant els riscos penals que poguessin afectar les seves empreses, directius i òrgans d'administració.

inici ↑

Dret Administratiu

Derecho Administrativo

Assessorem els nostres clients sobre el compliment i observació de la normativa administrativa i, arribat el cas, els defensem davant les Administracions i Tribunals respecte a qualsevol procediment administratiu (per exemple: sancionador, tutela de drets en matèria de dades de caràcter personal, falta d'autoritzacions administratives, etc.) en què es puguin veure implicats.

També defensem els nostres clients en matèria de Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques.

inici ↑

Serveis externs

Comptem amb una xarxa d'assessors externs altament qualificats en l'àmbit laboral i fiscal, els quals col·laboren amb el nostre equip.

inici ↑