La firma
Filosofia
Equip
Àrees d'especialitat
Contactar
Enllaços
Publicacions
Avís legal
 
 
 
 
 
Noticias

Cuidado con los seguros de RC. Parte I.

Ver más

Cuidado con los seguros de RC. Parte II.

Ver más

Jurisprudencia y obligación de medios y resultados

Ver más

Autonomía del menor de edad

En el ámbito de la autonomía del paciente, tal y como lo han venido sentando...

Ver más

La información al paciente: elemento esencial.

Desde que, ya en el año 2009, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo iniciara un cambio en el rumbo de la doctrina jurisprudencial existente hasta el momento...

Ver más

Titular de la Web

El domini www.dominguezventura.es és titularitat de Domínguez Ventura S.L.P. amb CIF B64723133 i domicili a efectes de notificacions al carrer Mallorca nº 299, 1º 1ª 08037 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40274, Foli 101, Full B 361866, Inscripció 1.

Ús de la Web

L'accés i ús de la Web atribueix la condició d'Usuari del portal, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present Avís Legal.

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, LSSICE i el present Avís Legal i respondrà de qualsevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb fins lesius, emprar els seus serveis i continguts de forma contrària a la legislació que sigui d'aplicació, així com també queda prohibit utilitzar-los per a activitat il·lícites o contràries a la bona fe o a l'ordre públic.

Contingut de la Web i enllaços

Els continguts d'aquesta Web tenen com a finalitat la d'informar dels serveis que ofereix Domínguez Ventura S.L.P.

Domínguez Ventura S.L.P. no es fa responsable del mal ús que se'n faci dels continguts de la Web, essent responsabilitat exclusiva de l'Usuari que hi accedeix a ells o els utilitza.

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina Web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Domínguez Ventura S.L.P corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos, sense que es pugui entendre que l'accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Domínguez Ventura S.L.P. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Actualizació i modificació de la pàgina web

Domínguez Ventura S.L.P., es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web site, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ, i sense assumir per això cap tipus de responsabilitat.

Cookies

Les cookies són procediments automàtics que algunes pàgines web emmagatzemen a l'ordinador quan es visiten i que són retornades al servidor que les creà en realitzar la següent visita. La web site www.dominguezventura.es no emmagatzema cookies.

Indicacions sobre aspectes tècnics

Domínguez Ventura S.L.P. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com tampoc dels danys que podrien ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Domínguez Ventura S.L.P. També s'exonera de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres, exceptuant totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les que s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

Jurisdicció i llei aplicables

El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L'usuari accepta aquests Termes d'Ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l'ús d'aquest lloc web, serà interpretat d'acord a les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d'aquest lloc web, tenint la competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents dintre de l'àmbit territorial Espanyol, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur.