La firma
Filosofía
Equip
Àrees d'especialitat
Contactar
Enllaços
Publicacions
Avís legal
 
 
 
 
 
 
Noticias

Cuidado con los seguros de RC. Parte I.

Ver más

Cuidado con los seguros de RC. Parte II.

Ver más

Jurisprudencia y obligación de medios y resultados

Ver más

Autonomía del menor de edad

En el ámbito de la autonomía del paciente, tal y como lo han venido sentando...

Ver más

La información al paciente: elemento esencial.

Desde que, ya en el año 2009, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo iniciara un cambio en el rumbo de la doctrina jurisprudencial existente hasta el momento...

Ver más

El nostre principal objectiu consisteix en prestar una atenció personalitzada, propera, continua i basada en la rapidesa de resposta als nostres clients quan aquests precisen d'un consell precís davant qualsevol eventualitat que els pugui sorgir. Som coneixedors de la inquietud que per a ells pot suposar el fet d'estar involucrats en un procés judicial o extrajudicial, i les repercussions personals, econòmiques i mediàtiques que aquesta situació pot comportar. Això, juntament amb l'assoliment dels millors resultats, ens permet revalidar, dia a dia, la seva confiança en nosaltres. Gran part de la clau de l'èxit rau en l'experiència acumulada, la capacitat de treball i la flexibilitat de l'equip humà que integra Domínguez Ventura Abogados asociados, adaptant-nos a les circumstàncies, horaris i característiques dels nostres clients, fet que comporta una major agilitat, eficàcia i qualitat.

Els lletrats de la firma també participen, amb assiduïtat i com a ponents, en congressos, cursos i seminaris organitzats per corporacions de Dret públic i privat, així com per empreses per a la formació continuada del seu personal.

logo dominguez ventura